Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc hỗ trợ công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các cuộc gọi đi từ thuê bao Viettel, Viettel thực hiện nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian áp dụng: Từ 15h30 ngày 30/3/2020 – 23h59 ngày 15/04/2020
  2. Đối tượng áp dụng và nội dung thực hiện:
  • Truyền thông âm báo về việc đề nghị người dân không ra khỏi nhà trước cuộc gọi từ thuê bao di động Viettel trên Toàn quốc
  • Nội dung âm báo: Bộ Y tế đề nghị mọi người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết”
  • Lưu ý: Âm báo được phát trước âm báo nhạc chờ (nếu KH có nhạc chờ) hoặc âm “tút tút” thông thường =>Sau đó thuê bao được kết nối bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *